Władze Koła

.

.

W dniu 18 lutego 2014 roku podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego WK PTTK nr 62 „OSeSeK” wybrano na kolejną czteroletnią kadencję Zarząd w składzie:

Ryszard Fierek   – prezes

Bazyl Romaniuk   – wiceprezes

Adam Arentewicz   – skarbnik

Ryszard Lewandowski   – sekretarz

Krzysztof Czerepowicki   – członek

Jerzy Kondek   – członek

Wiesław Podsiadły   – członek

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Damian Machaj   – przewodniczący

Małgorzata Sterniczuk   – sekretarz

Barbara Sargalska   – członek