Rekonesans, ustawianie PK i zdejmowanie PK w obiektywie Ryszarda Fierka

.