Z kijkami na szlaku (19 II 2011)

.

.

Zgodnie z kalendarzem imprez Koła OSeSeK, na wniosek kol. Adama Arentewicza, 19-go lutego 2011 r. 13 członków koła spotkało się przed Zespołem Szkół Rolniczych aby przejść mało znanym terenem. Jako, że koło „wojskowe”, to wypadało zaliczyć obiekty związane z twierdzą Grudziądz. Zaliczyliśmy od Fortu DĄB – początek XX wieku z dwoma tobrukami (schronami dla obsługi karabinu maszynowego- 1944 rok). Po drodze obejrzano słupek graniczny FR 1 z granitu Fortu Mała Księża Góra, znajdujący się przy cmentarzu, baterię kolejową u podnóża Fortu z jedynym znanym słupkiem granicznym FG 5 z piaskowca. Chwilę zadumy poświęcono nad grobem polskiego pilota zestrzelonego przez hitlerowców 2 września 1939 roku. Polskie schrony z 39 roku – tradytory postanowiono zaliczyć innym razem. Siedmiokilometrowy spacer w urozmaiconym terenie w gronie przyjaciół i zimowej aurze dostarczył wiele atrakcji. Stał się zachętą do dalszych zorganizowanych wędrówek kijkowców pod przewodnictwem Adama. Imprezę zakończono grzanym piwkiem Pod Lipami (Owczarki) ale w umeblowanej stodole. Na szlak wyruszyli: Adam i Regina Arentewiczowie, Jerzy i Grażyna Kondkowie, Ryszard i Krystyna Lewandowscy, Marek i Krystyna Ryniakowie, Marylka Drozdalska, Iwona Zaklikowska, Maria Żurańska, Maria Machaj, Ryszard Fierek (RF)