Wyprawa Życia Jurka Kondka (31 V -23 VI 2013)

.

GRATULACJE Z WYRAZAMI PODZIWU I UZNANIA.

Zgodnie z wieloletnim marzeniem i dla uczczenia 25 rocznicy działalności turystycznej Wojskowego Koła PTTK „OSeSeK” Jurek wędrował polskimi górami od granicy polsko –niemiecko –czeskiej (Porajów) do granicy polsko –słowacko –ukraińskiej (Krzemieniec) i dalej. Razem przeszło 800 kilometrów. Samotna wędrówka w krańcowo różnej pogodzie, noclegi w przeważnie „turystycznych” warunkach dopingowały do ukończenia zaplanowanej trasy. 23 czerwca został przywitany w Ustrzykach Górnych przez organizatorów Centralnego Rajdu Wojska Polskiego na Orientację „BIESZCZADY” – 2013” a 24.06 przedstawiony, z omówieniem przedsięwzięcia, uczestnikom tegoż Rajdu. Na Tarnicy otrzymał okolicznościowy dyplom od OSESKÓW. Oczekujemy na opracowanie o przeżyciach i doznanych przygodach. (rf)

.
_____
Galeria