XXXII rajd pieszy „Pamięci gen. Pruszyńskiego” (18 I 2014)

.

W 94 rocznicę powrotu Grudziądza do Macierzy, Wojskowe Koło PTTK „OSeSeK” przy Klubie Centrum Szkolenia Logistyki zorganizowało rajd pieszy poświęcony dowódcy Wojsk Polskich przejmujących, na mocy Układu Wersalskiego, miasto z rąk niemieckich. Tym razem na rajd, organizowany po raz trzydzieści drugi, stawiło się 230 aktywnych turystów z Grudziądza i okolic. Dominowała młodzież szkolna ale i młodzieży starszej też nie zabrakło. Pogoda także nie zawiodła. Niewielki mróz i długo oczekiwany śnieg był wielkim urozmaiceniem rajdu.

Trasa wiodła przez pola i lasy z Nicwałdu przez Węgrowo ze schroniskiem dla zwierząt, Pastwisko do Regionalnego Szpitala im. Biegańskiego przy ul. Rydygiera. Na szlaku spotkaliśmy się z tragedią dzikich zwierząt przy spotkaniu z cywilizacją.

Tradycyjnie przeprowadzony został okolicznościowy konkurs, w którym w poszczególnych kategoriach największą wiedzą wykazali się:

Paulina ANISZEWSKA, Martyna LONSER –  z SP nr 3;

Maja KRUCZKOWSKA, Jakub LEŚNIAK – z SP nr 5;

Julia DERĘGOWSKA, Agnieszka Żywiecka – z SP nr 11;

Aneta CEGLIŃSKA, Paulina ROMAN – z Gimnazjum nr 1;

Karol SZUMKON, Dominik ULISZEWSKI – z Zespołu Szkół Rolniczych.

Na zakończenie turystycznych zmagań spożyto wyśmienitą grochówkę zakrapianą gorącą herbatą a zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody sponsorowane przez Urząd Marszałkowski – przedstawicielstwo w Grudziądzu, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski i Informację Turystyczną w Grudziądzu.

Młodym członkiniom Koła „OSeSeK” Lence i Amelce Gratowskim prezes Zarządu Oddziału PTTK Grzegorz Machaj wręczył legitymacje członkowskie PTTK wraz z upominkami.

W organizację rajdu i jego przeprowadzenie zaangażowali się: Grzegorz Machaj, Jerzy Kondek, Bazyl Romaniuk, Jerzy Chyziak, Ryszard Lewandowski, Krzysztof Czerepowicki, Barbara Tkaczyńska, Marylka Drozdalska, Iwona Zaklikowska, Krystyna Lewandowska, Barbara Sargalska. Młodymi OSeSKami opiekował się Kacper. Opiekunem młodzieży z Gimnazjum nr 1 był także OSeSeK Jacek Treichel. Jak zwykle RF miał także coś do wykonania. (rf)

.

__________Galeria