Nauczyciel Kraju Ojczystego

.

.

W środę 15 października 2014 roku w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. Jana Chrystiana Szucha 25 w Warszawie prezes Zarządu Głównego PTTK Roman Bargieł wraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeuszem Sławeckim wręczyli 38 działaczom Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz nauczycielom honorowy tytuł i medal „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Uroczystość taka z inicjatywy Zarządu Głównego PTTK odbywa się corocznie od 2011 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie. Ten zaszczytny tytuł i medal przyznawany jest w uznaniu za szczególne zasługi w pracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży. Wszyscy wyróżnieni oprócz medali „Nauczyciela Kraju Ojczystego” otrzymali z rąk wiceministra Tadeusza Sławeckiego także list gratulacyjny w uznaniu szczególnych zasług na rzecz edukacji i wychowania.

.

W tym roku wśród wyróżnionych tym zaszczyt przynoszącym tytułem znalazł się nasz Kolega członek Wojskowego Koła PTTK „OSeSeK” przy Klubie Centrum Szkolenia Logistyki Krzysztof CZEREPOWICKI. Jest on pierwszym  grudziądzaninem, który otrzymał medal „Nauczyciela Kraju Ojczystego”.

.

nko

nko-medal

Notatka ze strony CSLog w Grudziądzu