Rajd Noworoczny KALINKI i Noworoczny Spacer z kijkami OSeSKa (3 I 2016)

.

Jedenastu śmiałków z OSeSKa pod przewodnictwem Adama Arentowicza, mimo wyjątkowo mroźnej jak na tegoroczną zimę aury, wyruszyło na 8- kilometrową trasę. Znanym szlakiem, lasami i polami dotarli do „ogniska” KTK KALINKA. Kol. Zbyszek Grabowski z ekipą przyjęli gościnnie strudzonych ale rozśpiewanych kijkarzy. Wspólnie gromkimi okrzykami przywitano niestrudzonych miłośników turystyki rowerowej na czele z Grzesiem Rakowieckim. Ekipę OSeSKów wzmocniło sześć osób uprawiających w tym dniu turystykę samochodową i jeden turysta rowerowy.  Wspólnie oddano się tradycyjnym zabawom, rozmowom, pieczeniu kiełbasek no i tradycyjnym powitaniu szampanem Roku 2016 ( niestety kierowcy musieli ten punkt programu realizować w późniejszym czasie).  (RF)

.

_____Galeria