Rajd

.

.

XLII rajd wielodyscyplinowy „Grudziądz wolny” 05.03.2011 r.

Organizatorzy: Wojskowe Koło PTTK OSeSeK Klub 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1.

W sobotni ranek, przeszło 300 turystów zebrało się aby uczcić rocznicę wyzwolenia Grudziądza spod okupacji niemieckiej. Jako, że rajd rozpoczynał się w Wałdowie Szlacheckim, na start przemieszczano się autobusami VEOLIA oraz PKS i indywidualnie. Na starcie , przy obelisku poświęconego ofiarom II wojny światowej pojawili się tradycyjnie piechurzy z 20 szkół Grudziądza, Białochowa i Wałdowa Szlacheckiego, OSeSKi i kijkarze w tym słynne PATYCZAKI a także piękny pies.

Trasa wiodła urozmaiconym, wspaniale pofałdowanym leśnym szlakiem. Zima ścięła bagna i cieki wodne, obyło się więc bez kąpieli. Dla najmłodszych to zimowy raj. Konkurs okolicznościowy przeprowadzono w ośnieżonym terenie. Po około 9 kilometrach osiągnięto metę w gościnnym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mniszku. Pani dyrektor Marlena Treichel powitała znużonych turystów. Panie wzięły udział w tradycyjnych Mistrzostwach OSeSKa w rzucie wałkiem. Pułkownik Jacek Treichel ze Zbyszkiem Jasińskim prowadzili strzelanie z broni sportowej. Dla oczekujących wyświetlany był film przyrodniczy. Firma Cateringowa z Wąbrzeźna zapewniła wyśmienitą grochówkę. Można było zapoznać się z pracami plastycznymi nadesłanymi na konkurs „Grudziądz w moich oczach”. Na zakończenie wszystkich wyróżnionych w strzelaniu, konkursie plastycznym i okolicznościowym uhonorowano dyplomami i upominkami. W dowód przyjęcia do OSeSKa Nikodemowi Rachańskiemu wręczono legitymację PTTK.

Następna impreza to Zawody na Orientację BIELOWSZCZAK .

Komandor rajdu Ryszard Fierek; Logistyka Adam Arentewicz i zespół z ZSO nr 1; Przewodnicy Ryszard Fierek, Jerzy Kondek, Grzegorz Machaj, Bazyl Romaniuk, Wiesław Nowak, Roman Kowalski; Kijki przewodnik Piotr Mroziński, Grzegorz Machaj, Regina Arentewicz; Sekretariat Ryszard Lewandowski, Roman Kowalski, Beata Pączek