Informacje o członkach Koła

 

.

.

Posiadane uprawnienia: (nazwiska podane w kolejności alfabetycznej)

Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej: Ryszard Fierek;

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację: Ryszard Fierek;

Honorowy Tytuł Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa: Krzysztof Czerepowicki;

Przodownik Turystyki Pieszej: Marek Browalski, Krzysztof Czerepowicki, Marcin Fierek, Rafał Fierek,  Joanna Grzella-Fierek, Jerzy Kondek, Arkadiusz Kowalski, Roman Kowalski, Piotr Łukiewski, Damian Machaj, Grzegorz Machaj,  Wiesław Podsiadły, Jacek Treichel;

Przodownik Turystyki Górskiej: Ryszard Fierek, Jerzy Kondek;

Przodownik Imprez na Orientację: Ryszard Fierek;

Przodownik Turystyki Kolarskiej: Krzysztof Czerepowicki;

Organizator Imprez na Orientację: Monika Bartoszek, Rafał Fierek, Jacek Treichel;

Instruktor Ochrony Przyrody: Krzysztof Czerepowicki, Piotr Łukiewski;

Instruktor Krajoznawstwa Regionu: Ryszard Fierek, Jerzy Kondek, Piotr Łukiewski, Wiesław Podsiadły, Jacek Treichel, Marlena Treichel;

Instruktor Opieki nad Zabytkami PTTK: Jacek Treichel;

Społeczny Opiekun Zabytków: Krzysztof Czerepowicki, Jacek Treichel;

Opiekun Przyrody PTTK: Marlena Treichel, Jacek Treichel;

Przewodnik Górski: Ryszard Fierek, Jerzy Kondek;

Przewodnik Terenowy: Krzysztof Czerepowicki, Piotr Łukiewski, Grzegorz Machaj, Wiesław Podsiadły;

Pilot Wycieczek: Rafał Fierek, Ryszard Fierek, Piotr Łukiewski, Grzegorz Machaj, Wiesław Podsiadły;

Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: Rafał Fierek, Damian Machaj, Bazyl Romaniuk;

Instruktor Nordic Walking: Jacek Treichel;

Instruktor Narciarstwa: Bazyl Romaniuk;

Odznaczony honorowym tytułem i medalem „Nauczyciel Kraju Ojczystego”: Krzysztof Czerepowicki.

Koło działa w ramach Oddziału PTTK w Grudziądzu.

W skład Zarządu Oddziału, po VIII Zjeździe Oddziału, który odbył się w dniu 12.04.2013 roku z naszego Koła wchodzą: Grzegorz Machaj – prezes, Piotr Łukiewski – sekretarz, Jacek Treichel z przyczyn służbowych zrezygnował z pracy w Zarządzie.

W składzie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej jest Elżbieta Leiss – sekretarz, a w  skład Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego Adam Arentewicz – członek.

Ponadto należy dodać, że Krzysztof Czerepowicki jest członkiem Komisji Krajoznawczej ZG PTTK oraz członkiem Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa działającego w ramach Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, Ryszard Fierek członkiem Komisji ZG PTTK ds. Współpracy z Wojskiem Polskim, a Jacek Treichel członkiem Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK.

Przodownicy i przewodnicy PTTK działają w komisjach oddziałowych oraz międzyoddziałowych województwa kujawsko-pomorskiego. Krzysztof Czerepowicki przewodzi Kujawsko-Pomorskiemu Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa, inaczej mówiąc  Wojewódzkiej Komisji Krajoznawczej.  Bazyl Romaniuk od 12 lat pełni obowiązki ratownika podczas Międzynarodowego Spływu Kajakowego „Drwęcą – Wisłą” organizowanego przez Klub Turystów Wodnych z Chełmna.

Koło nasze jest członkiem zbiorowym Wojskowego Stowarzyszenia „SPORT-TURYSTYKA- OBRONNOŚĆ” (STO).

Współpracujemy  z Wojskowym Stowarzyszeniem Kulturalno-Edukacyjnym „RAWELIN”