Konkurs plastyczny „Grudziądz w moich oczach”

.
Konkurs plastyczny „ GRUDZIĄDZ W MOICH OCZACH”

- coroczny konkurs organizowany przez Wojskowe Koło PTTK „OSeSeK” oraz Bibliotekę Klubu 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców

.

Szkoły podstawowe

1 miejsce – Daniel Rykowski – SP nr 18, Weronika Grzybowska – SP nr 21
2 miejsce – Anna Bartos – SP nr 15, Paweł Gross – SP nr 12
3 miejsce – Maja Kruczkowska – SP nr 5, Inez Borowicz – SP nr 5
4 miejsce – Monika Kannrej – SP nr 15, Marek Cieślukowski – SP nr 11
5 miejsce – Dominika Barczyk – SP nr 15

.

Gimnazja

1 miejsce – Magdalena Mądry – Gimnazjum nr 4
2 miejsce – Joanna Miler – Gimnazjum nr 1

.

Szkoły ponadgimnazjalne

1 miejsce – Marta Bajster – Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych
2 miejsce – Paulina Graczyk – IV Liceum Ogólnokształcące
3 miejsce – Katarzyna Wawrowska – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2
4 miejsce – Aleksandra Orzechowska – ZSBiP, Krzysztof Dudek, Adam Duda, Joanna Sielska, Jarosław Ossadnik – wszyscy SOSW nr 2

.

Wyróżnienia

Kinga Simionkowska – SP nr 12, Szymon Kluzik – SP nr 18, Seweryn Piotrowicz – SP nr 18

.

Na konkurs wpłynęło 110 prac.

PREZENTACJA PRAC KONKURSOWYCH, zakwalifikowanych przez komisję, odbyła się w Gimnazjum nr 1 oraz w Klubie 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców w Grudziądzu.