Fotorelacja z XXVIII Mistrzostw Centrum Szkolenia Logistyki w Marszach na Orientację (18 X 2014)

.

W dziale Galeria zamieszczono fotorelację z XXVIII Mistrzostw Centrum Szkolenia Logistyki w Marszach na Orientację, które odbyły się 18 X 2014r.  Nauczyciel Kraju Ojczystego

.

Uroczyste nadanie honorowego tytułu i medalu „Nauczyciel Kraju Ojczystego” Krzysztofowi Czerepowickiemu.  Sprawozdanie z „JESIENNEGO” SPACERU NORDIC WALKING (11 X 2014)

.

W dziale „Galeria” zamieszczono Sprawozdanie z „JESIENNEGO” SPACERU NORDIC WALKING, który odbył się 11 X 2014r.  Nowości na stronie

.

Zamieszczono regulamin XXV rajdu wielodyscyplinowego „Pamięci Września 1939” który odbędzie się 20.09.2014r. oraz sprawozdanie ze spaceru Nordic Walking „ŻEGNAMY LATO”  (13 IX 2014)  Nowe fotorelacje

.

W dziale Galeria zamieszczono fotorelacje z lipcowych wycieczek dzieci z Klubu do Gdyni (9 VII 2014) i do Fojutowa (16 VII 2014)  oraz wycieczek słuchaczy CSLog do Torunia (12 VII 2014) i do Gdyni (19 VII 2014).  Relacja ze spaceru Nordic Walking z 8 VI 2014

.

W dziale Galeria zamieszczono relację ze spaceru Nordic Walking z 8 VI 2014.  Relacja z PODRÓŻY HISTORYCZNO – KRAJOZNAWCZEJ „ŁEBA 2014” (16-18 V 2014)

.

W dziale Galeria zamieszczono relację z PODRÓŻY HISTORYCZNO – KRAJOZNAWCZEJ „ŁEBA 2014” (16-18 V 2014)  Relacja z WYPRAWY ZSO NR 1 DO GDYNI (23 V 2014)

.

W dziale Galeria zamieszczono relację z WYPRAWY ZSO NR 1 DO GDYNI (23 V 2014)  „Gotyk z Paszportem” i Krajoznawca Kujawsko-Pomorski #37

.

W dziale Galeria zamieszczono „Gotyk z Paszportem” autorstwa Marleny i Jacka Treichel; w dziale Krajoznawca Kujawsko-Pomorski zamieszczono nr 37 biuletynu  Migawki z rajdu „Grudziądz wolny” oraz relacja z wiosennego spaceru z kijkami

.

W dziale Galeria zamieszczono migawki z XLV rajdu wielodyscyplinowego „Grudziądz wolny” (8 III 2014) oraz relację z wiosennego spaceru z kijkami (15 III 2014)